قابل توجه دانشجویان مهمان گرامی

دانشجویان مهمان می توانند پس از مراجعه به آدرس(آی پی) ۱۸۵٫۲۶٫۳۲٫۲۱۰ و کلیک بر روی زبانه مهمان و انتخاب کد رشته های ۵۰۰،۴۰۳ ، ۳۱۴ و ۹۱۸ نسبت به مشاهده دروس ارائه شده ترم تابستان ۹۷-۹۶ اقدام نمایند.

متقاضی محترم درس های پیشنهادی جنبه پیش ثبت نام دارد و به منزله
انتخاب واحد نیست. ضمنا ارائه معرفی نامه کتبی از واحد مبدا جهت انتخاب واحد الزامی است.
  • مشخصات فردی